Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Nallikari-Tennis Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 5.4.2022. 

Tämä Tietosuojaseloste (jäljempänä ”Seloste”) kertoo, kuinka Nallikari-Tennis Oy kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja tarjotun tuntivarauspalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) ja verkkosivuston nallisport.com yhteydessä.

1. Rekisterinpitäjä 

Nallikari-Tennis  Oy
Yritystunnus: 0811353-6
Osoite: Vellamontie 9, 90510 Oulu
Sähköposti: info@nallisport.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Juho Antila
Osoite: Nallikari-Tennis Oy, Vellamontie 9, 90510 Oulu
Sähköposti: juho.antila@nallisport.com 

3. Rekisterin nimi

Nallisportin asiakas- ja markkinointirekisteri sekä verkkopalvelun käyttäjärekisteri. 

4. Henkilötietojen kerääminen, niiden käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme
harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asianmukaisia kaupallisia tarkoituksia varten.

Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan Palveluamme sinulle.

5. Rekisterin tietosisältö

Voimme kerätä ja käsitellä seuraavia henkilötietoryhmiä:

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. 

Käsittelemme verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Emme siirrä asiakkaiden henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatamme huolellisuutta ja suojaamme tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Tarkastusoikeus, oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietosi ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli haluat tarkistaa sinusta tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, voit lähettää siitä pyynnön meille sähköpostiosoitteeseen info@nallisport.com. Tarvittaessa pyydämme sinua todistamaan henkilöllisyytesi. Vastaamme pyyntöihin EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Voit lähettää pyynnön meille sähköpostiosoitteeseen info@nallisport.com. Tarvittaessa pyydämme sinua todistamaan henkilöllisyytesi. Vastaamme pyyntöihin EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa